Villkor

Information om hur OmiOpi behandlar personuppgifter, inklusive rätten till tillgång.

Ansvarsförklaring

Syftet med OmiOpis webbplat är att ge allmän information om verksamheten.
När du besöker och använder OmiOpis webbplat godkänner du följande villkor:

Upphovsrättsliga förhållanden

Innehållet på OmiOpis webbplats skyddas av upphovsrättslagstiftning. Innehållet kan fritt distribueras, kopieras och lagras elektroniskt. Detta tillstånd ges under förutsättning att källan till materialet är korrekt angiven.

Ansvarsförklaring

Vi strävar efter att webbplatserna alltid innehåller uppdaterad och korrekt information. Det kan trots detta hända att informationen är ofullständig, felaktig eller inte uppdaterad. Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller brister i informationen. Varje beslut som du fattar som grundas på informationen på våra sidor, sker på egen risk. OmiOpi tar inget ansvar för förluster eller skador av något slag till följd av användningen av webbplatsen eller informationen som finns där. Vi tar heller inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser som du kan få tillgång till från vår webbplats (via länkar).
Denna förklaring styrs av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Användningen av cookies och personuppgifter

Ändamålet med vår behandling av personuppgifter och typen av personuppgifter vi använder anges specifikt eller framgår av sammanhanget i din kontakt med oss, eller beskrivs i nedanstående avsnitt “Parametrar för vår behandling av personuppgifter”.

I korthet är OmiOpis ändamål med behandling av personuppgifter att hantera förfrågningar från konsumenter eller andra, att tillhandahålla tjänster eller produkter som de har begärt, eller att anpassa vår kommunikation, marknadsföring, produktutveckling eller produktion av varor och tjänster.

Parametrar för behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom ramarna för tillämpliga lokala lagar och förordningar. Den rättsliga grunden är antingen att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller att utföra uppgifter som föregår ett sådant avtal, såsom när du skapar ett användarkonto i en nätbutik, vilket leder till lagring av dina kontaktuppgifter och orderhistorik behandlingen är nödvändig för att OmiOpi ska uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom skyldigheten att lagra uppgifter om betalningar i enlighet med bokföringslagen du har gett oss ett uttryckligt samtycke till en viss typ av behandling, exempelvis prenumeration på ett nyhetsbrev.
OmiOpi har ett berättigat intresse av en typ av användning som vi förutsätter att du betraktar som godtagbar baserat på till exempel din kontakt med oss. Detta är relevant i följande situationer:
Om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden och nyhetsbrev från OmiOpi kan vi använda denna kommunikation för riktad marknadsföring och anpassa innehållet till vad som är relevant för mottagarna.
Om du har samtyckt till att ta emot erbjudanden och nyhetsbrev från OmiOpi, kan vi använda din e-postadress och information från din kontakt med oss för att anpassa visningen av annonser till dig eller andra på tredje parts webbplatser (såsom Facebook) för att förbättra vår marknadsföring.
Om du deltar i en tävling eller kampanj kan vi tillfälligt lagra dina kontaktuppgifter så att du kan delta och för att vi ska kunna kontakta dig om du vinner eller erhålla andra fördelar som är direkt relaterade till ditt deltagande. Vårt berättigade intresse av behandlingen är att kunna marknadsföra våra produkter.
Om du kontaktar oss till exempel med frågor eller kommentarer, kan vi behandla ditt namn och dina kontaktuppgifter och information i ditt meddelande i den utsträckning som krävs för att hantera din förfrågan. Vårt berättigade intresse av behandlingen är att ge kundservice och förbättra våra produkter och vår marknadsföring.

Radering och anonymisering

Hur länge vi lagrar personuppgifter beror på den rättsliga grund för databehandlingen som anges i ovanstående avsnitt “Parametrar för behandling av personuppgifter”. Om grunden är fullgörande av ett avtal eller annan rättslig förpliktelse raderas uppgifterna när avtalet eller den rättsliga skyldigheten har fullgjorts. Om lagringen grundas på ditt samtycke raderas uppgifterna om du ber oss göra det genom att kontakta oss enligt nedan eller via länkar i vår e-post till dig. Om lagringsperioden grundas på OmiOpis berättigade intresse raderas uppgifterna senast efter tre år. Om behandlingen görs i samband med förfrågningar eller deltagande i en tävling eller kampanj, raderas uppgifterna när förfrågan har hanterats eller tävlingen eller kampanjen är avslutad.

 

 

Kontakt, tillgång till personuppgifter osv.

Kontakta oss på [email protected] om du vill få tillgång till, få utlämnat, korrigera eller radera personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också lämna klagomål, kräva begränsningar eller ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill klaga på vår hantering av personuppgifter.

 

Ångerrätt

Din ångerrätt gäller under 14 dagar. Ångerrätten börjar gälla den dag du tog emot varan.

 

Returer

Om varan är defekt så står vi för returkostnaderna annars sker returer på din egen bekostnad.

 

Återbetalningsskyldighet

Har du utnyttjat din ångerrätt så ska vi betala tillbaka vad du har betalat för varan. Återbetalningen ska senast ske inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan.

 

För ytterligare information om distansavtalslagen och EU:s gemensamma tvistlösningssida besök: www.ec.europa.eu/odr

 

Kontakt

[email protected]

0721773334

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att klicka på ”skicka” samtycker du till att vi skickar nyhetsbrev via e-post till dig. Du kan när som helst välja att inte längre få våra utskick.

Läs mer under villkor hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka övriga rättigheter du har.

You have Successfully Subscribed!